Logo Hink-Stap-Sprong
Foto
BlokjeOnderwijs
Lijn
Hink-Stap-Sprong Kinderergotherapie biedt (extra) ondersteuning in het reguliere onderwijs ten behoeve van leerlingen met een zorgvraag.

De ergotherapeut heeft als doel schoolse taken in de klassenomgeving zo zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit doen we door onze expertise op de onderstaande gebieden in de zetten:

In het kader van Passend Onderwijs bieden wij de volgende producten:

Schrijfrijpheidstoets groep 2
De Writic is een screeningsinstrument dat in kaart kan brengen of kleuters uit groep 2 (5 en 6 jaar) die in het risicogebied zitten, klaar zijn om te leren schrijven in groep 3. Het is een gestandaardiseerde observatie van 20 tot 30 min per kind, gericht op papier en pentaken. De observatie vindt in de klas plaats, tijdens de les, tussen de andere kleuters.

Prijs op aanvraag, u krijgt:
 • Intakegesprek (eventueel telefonisch) met IB en/of leerkracht
 • Korte observatie in de klas tijdens een werk/speelmoment
 • Afname Writic
 • Kort observatieverslag met scores en toepasbare aanbevelingen voor in de klas
(Minimum afname van 2 kinderen, reiskosten inbegrepen, aanmelden kan via de website)


Schrijfmoeilijkheden bij kinderen
Een observatie en test voor twijfel over de schrijfvaardigheden van een leerling vanaf groep 3 t/m groep 8. Problemen als moeilijk leesbaar handschrift, tempoproblemen, gespannen lichaamshouding of verkeerde grip worden via een gestandaardiseerde observatie in kaart gebracht.

Prijs op aanvraag, u krijgt:
 • Intakegesprek (telefonisch) met IB en/of leerkracht
 • Korte observatie in de klas tijdens een werk/schrijfmoment
 • Bekijken van recent schrijfwerk (schriften)
 • Afname SOS-2-NL schrijfobservatie in een aparte ruimte buiten de klas eventueel aangevuld met extra observatiemiddelen voor meer inzicht
 • Kort observatieverslag met scores en toepasbare aanbevelingen voor in de klas
(Minimum afname van 2 kinderen, reiskosten inbegrepen, aanmelden kan via de website)


Zitten doe je zo
Klassikale interactieve screening van groep 1 t/m 8 waarbij de leerkracht wegwijs wordt gemaakt in de kenmerken van een goede zithouding. Leerlingen worden geobserveerd op de zithouding en we bekijken samen welk meubilair past in hoogten en ondersteuning. Waar let je op, welke meetbenodigdheden zijn er, welke materialen zijn er binnen school en is er eventueel aangepast meubilair nodig. De leerkracht leert om de juiste zithouding te waarborgen. Vanaf groep 6 kan de klas een actieve rol spelen bij het beoordelen en instellen van hun meubilair.

Prijs op aanvraag, u krijgt:
 • Intakegesprek (telefonisch) met IB en/of leerkracht.
 • Observatie van de zithouding in de klas tijdens een werk/schrijfmoment
 • Instellen meubilair in de klas
 • Nabespreking over bevindingen, vervolgadviezen en tips met de leerkracht
(Bij meerdere klassen kan een korting gegeven worden, reiskosten inbegrepen, aanmelden kan via de website)


Als concentreren een probleem wordt
Een observatie van groep 1 t/m 8 in de klas om de concentratie en alertheidniveau in kaart te brengen. Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het beste ondersteund kan worden om de concentratie en alertheid te verbeteren om optimaal deel te kunnen (gaan) nemen aan het onderwijs. Denk daarbij aan moeilijkheden met stilzitten, te veel pauze nemen, dromerigheid, onrust, afgeleid zijn, moeite instructies te volgen of te starten etc.

Prijs op aanvraag, u krijgt:
 • Intakegesprek (telefonisch) met IB en/of leerkracht.
 • Interpretatie en uitrekenen van 2 vooraf aangeleverde vragenlijsten, 1 voor de leerkracht en 1 voor de ouders.
 • Observatie van werk- en luisterhouding tijdens een instructie en een zelfstandige werktaak.
 • Kort observatieverslag met scores en toepasbare aanbevelingen voor in de klas.
(Minimum afname van 2 kinderen, reiskosten inbegrepen, aanmelden kan via de website)


Andere kindgebonden producten op aanvraag:

Schoolbrede producten op aanvraag:

Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Wij maken graag een offerte op maat. U kunt ons daarvoor bereiken via onderstaande gegevens.
  Hink-Stap-Sprong   |   Burg. de Bru├»nelaan 140-4   |   3331 AJ  Zwijndrecht   |   06-20919467   |   info@hink-stap-sprong.com